Vårt arbete med Social Hållbar Utveckling

I vårt nätverk som består av människor med olika bakgrund så arbetar vi kontinuerligt med att finna högteknologiska klimatlösningar som:

A) omedelbart kan användas till att vi som mänsklighet kommer bort från användandet av fossila bränslen,

B) samt att hela vår värld arbetar ur ett Social Hållbart Utvecklingsperspektiv. Dessa mål återfinns att utveckla inom ramen för FN 17 klimatmål som sammantaget omfamnar alla mänsklighetens behov.

I Sverige arbetar vi med att utveckla Jemta Fjällby, i Bergs kommun, Jämtland, cirka 20 minuters bilfärd från Vemdalen City. Jemta Fjällby blir en s.k ”Gated community” och helt klimatsmart. Din trädgård blir vildmarken och absolut tystnad. En hälsofylld och rogivande modern tillvaro.

Consistio Advisory Group består av en noggrant utvald internationellt diskret nätverk av professionella människor som delar samma värderingar, etiskt och moraliskt. Vi är en helt politisk oberoende nätverk.

Vi är otvivelaktigt opolitiska och ser varje land på jorden som ett suveränt land eller stat. Vi tror att alla människor har lika värde, oavsett färg eller ras.

Syftet med gruppen är att arbeta för att säkerställa att befintliga högteknologiska ECO-lösningar kommer fram och börjar användas omedelbart för att minska våra klimatproblem och därigenom ta bättre hand om vår planet Jorden.

Consistio Group fungerar som ett komplett organ, vilket innebär att vår nätverk tillsammans på ett professionellt sätt kan ta högteknologiska ECO-lösningar till marknaden för omedelbar användning så snart beslut har fattats.

Följande tjänster hanteras av Consistio Group via vår egen nätvärld:

  • Hitta äldre människor i Europa i näringslivet som strävar efter samma mål och delar samma värderingar som Consistio Group
  • Hitta befintliga högteknologiska ECO-lösningar

Initiator of immediate climate actions

The network is also the initiator of suggested so-called ”spontaneous movements” which on their own immediately affect our climate positively through changed lifestyle and values.