Om oss / About us

The UN climate goals is ours.

Consistio Advisory Group (CAG) består av ett noggrant utvald internationellt diskret nätverk av professionella människor som delar samma värderingar, etiskt och moraliskt. Vi är en helt politisk oberoende nätverk

Vi är otvivelaktigt opolitiska och ser varje land på jorden som ett suveränt land eller stat. Vi tror att alla människor har lika värde, oavsett färg eller ras.

CAG arbetar med affärsutveckling, främst på den nordiska marknaden. Arbetet sker i projektform beroende på behov och intressen från våra kunder av vår livslånga kunskap, erfarenhet, visdom.

  1. Vi arbetar med utgångspunkt från att ”ingen affärsidé är bättre än de människor som tillsammans marknadsför den”. All långsiktig framgång och lönsamhet skapas av team som dagligen är egagerade och insatta i affärsplanens och ledningens strategiska mål, per dag/vecka/kvartal och budgetår.

Syftet med CAG är:

A) CAG arbetar för att säkerställa att befintliga nordiska bolag i sina styrelser skall få hjälp till en socialt hållbar utveckling och därigenom tryggas en lönsam tillväxt.

En styrelse där alla generationer möts är ett oslagbart affärsteam

B) CAG arbetar för att högteknologiska ECO-lösningar söks globalt, introduceras på den nordiska marknaden och börjar användas omedelbart för att minska våra klimatproblem och därigenom ta bättre hand om vår planet Jorden.

Seniora människor har ett enormt nätverk och erfarenheter av internationella exekutiva kontakter

CAG nationella och internationella nätverk

Följande tjänster hanteras av CAG via vår egen nätvärld:

  • CAG söker kontinuerligt seniora affärsmänniskor som hela livet arbetat inom näringslivet och som strävar efter samma mål och delar samma värderingar som CAG
  • CAG söker och vill ha kontakt med befintliga nationella/internationella bolag som utvecklar högteknologiska klimatlösningar som omedelbart kan implementeras och omedelbart minska våra negativa klimatpåverkningar.

In english:

CAG consists of a carefully selected internationally discrete networld of professional people who share the same values, ethically and morally. We are a fully political independed networld.

We are unwaveringly apolitical and see every country on earth as a sovereign country or state. We believe that all people have equal value, regardless of color or race.

The purpose of the group is to: A) work as active board members within our customers business companies preferable on the nordic market, to ensure that existing companies growth and B) that high-tech ECO solutions come forward and begins to be used immediately to decrease our climate problems and thereby take better care of our planet Earth.

CAG works as a complete body, this means that our networld together can in a professional way take high tech ECO solutions into the market for immediate use as soon as decisions has been made.

Following services is handled by CAG through our own networld:

  • Find Senior people in Nordic/Europe in the business world that strives for the same goals and sharing the same values as Consistio Group
  • Find EXISTING High Tech ECO Solutions

Initiator of immediate climate actions

The network is also the initiator of suggested so-called ”spontaneous movements” which on their own immediately affect our climate positively through changed lifestyle and values.

Consistio Group is only working with partners that shares the same values and climate goals.

CAG – Seniora affärskonsulter för en lönsam och social hållbar utveckling

Contact: info@consistio.se