Senior Exekutiv Styrelsearbete

Vi upprättar och genomför riktade strategiska kontakter med executives på uppdrag. Förutsättningarna är att vår uppdragsgivare skall förse oss med klara och precisa direktiv i samråd med oss samt kontaktlistor med tydliga identiferade målgrupper.

Vi har mer än 30 års erfarenheter av arbetet med executives så vi medverkar gärna i eventuella identifierings/urvalsprocesser för att uppnå optimala affärsresultat.

Då vi är seniora så innebär detta att vi begränsar uppdragen till kontraktsbindande timmar med klara definierade och uppställda mål per tidsenhet. Skulle inte dessa gemensamt uppställd mål uppnås så kan avtalen brytas på kort varsel.

Ni betalar seniora priser, vilket innebär att ni betalar cirka 50% lägre pris/timme, än normala konsulttimmar för ett exekutivt säljarbete. Fördelen är att ni arbetar med seniora konsulter som redan har nätverk samt erfarenhet av säljande arbete gentemot mål gruppen executives.

Intresseanmälan görs till: info@consistio.se