Styrelsen, är livsviktig för en hållbar affärsutveckling

Vi är ett nätverk med seniora och erfarna affärsmän/kvinnor. Vi har alla varit med att grunda och driva affärsverksamheter under många år.

De samlade erfarenheterna är både positiva som negativa, som livet är. Det betyder att vi har unika kunskaper, erfarenheter som omvandlats till livserfarenheter och stor visdom. Denna visdom finns inte att återfinna hos de akademiska högskolorna som ofta har en teoretisk utbildning som utgår från en ideologiskt teoretisk universell kunskap.

Vi seniora affärsmän/kvinnor borde vara ett förstahandsval att anlita av många anledningar men först och främst beroende på vår livslånga erfarenhet och visdom.

Vi erbjuder oss att vara en del av Er exekutiva företagsledning, då helst styrelsearbete med ansvar för Er affärsplan som är en livsnödvändighet för att lyckas att skapa en lönsam och hållbar affärsverksamhet ur alla aspekter.

Affärsplanen, bolagets styrinstrument

Styrelsen skall ha ansvar för affärsplanen som skall vara en del av det dagliga arbetet under hela affärsverksamhetens fortlevnad. Affärsplanen är ett levande dokument som skall förändras under varje budgetår, där styrelsearbetet befinner sig i ett kontinuerligt analys/utvecklingsarbete.

Styrelsens medlemmar är bolagets framtid

Därför är styrelsen medlemmar det allra viktigaste teamet i en affärsverksamhets lönsamhet och kontinuerliga utveckling för att vara ett bolag som har en kort och långsiktig strategi för överlevnad.