www.ingabilaristan.se

www.ingabilaristan.se

Bakgrund till denna artikel: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elbilens-batteri-kan-vara-en-klimatvarsting

”..Forskarna har gått igenom livscykelanalyser på batterierna och deras beståndsdelar. Från gruvor och smältverk för nickel, litium och andra ämnen till energiförbrukning i fabriken där batterierna tillverkas.  

En vanlig elbil av den mest sålda storleken, som har batterikapacitet att köra kanske 20-25 mil i realistiska förhållanden, har ett batteri på 25-30 kWh. Tillverkningen av batteriet har då gett utsläpp på fem ton koldioxid. Det motsvarar förbränning av drygt 2.000 liter diesel. Därmed kan man köra en snål dieselbil 4- 5.000 mil med mindre utsläpp än batteriet i elbilen orsakat, innan bilen ens lämnat fabriken.

– Fem ton utsläpp, på ett sådant batteri. Det kan en normalbilist köra en snål dieselbil med i flera år, säger Mats-Ola Larsson som är expert på mobilitet på IVL, som gjort studien.”

Alternativet för att bromsa klimatutsläppen från fossila bränslen

Är troligtvis att vi på kort sikt använder vår egen bil mindre, ja minimalt och att vi BÖRJAR NU att ändra vår osunda livsstil. En annan uppsida av det hela är att Du får bättre hälsa och slipper åka till gymmet, efter jobbet. Den tiden kan du lägga på familjen eller dina fritidsintressen.

Tankelek

En vanlig familj har 2 stycken bilar. De kör sammanlagt 4 000 mil/år. Det vill säga cirka 350 mil per månad. Varje bil drar i genomsitt 0,7 liter per mil. 350 mil/0,7 = 245 liter bränsle. Varje liter bränsle kostar 15.50 sek = 3 797,50. Parkering samt vägtullar kostar kanske tillsammans = 2 000 sek. Detta betyder att en vanlig kostnad för 2 bilar i en arbetande familj ligger kring 5 700 sek./månad. Dessutom så tillkommer service av bilen var 1500 mil.

1 familj ”bränner” upp cirka 250 liter fossila bränslen per månad rakt upp i atmosfären. Vi måste bromsa ned hela denna vansinniga bilfärd i Sverige.

Folkrörelsen ”Inga bilar i stan”

När vi vet att vi är på en väg som leder till mänsklighetens undergång, kunde det då inte vara på plats med en liten revolution utan att ”nån annan” skall ta till lagar och förordningar så att vi kan fortsätta att mata jorden med det som just är hotet mot oss som mänsklighet, nämligen vår livsstil samt våra ”värdefulla” klimatförstörande bilar.

Låt oss alla hjälpas åt att stoppa denna negativa klimatopåverkan genom att ändra vår kör/livsstil idag. Kanske vi kan uppnå klimatmålen för Sverige på halva tiden.

INGA BILAR I STAN

1) ALLA som bor i en radie av 75 km inom en stad skall upphöra att använda bilen till stan, NU och åka kommunalt. Utan ursäkter om att kommunala färdmedel ”funkar ej” samt att vi har små funktionshinder som hindrar oss att överleva oss själva.

VÄGTULLAR på 500 sek./dag i stan

2) Vi uppmanar myndigheterna att alla vägtullar fortsättningsvis skall ta 500 sek. per dag att åka i innerstan. Detta får då andra fördeler än att det blir bilfritt och trevligt. Till och med med att en hel del onödigt ”spontanshoppande” upphör och man börjar att handla lokalt utanför städerna, s.k närproducerat m.m.

Pengarna från vägtullarna kan användas till att bygga ut en mer fungerande miljövänlig kollektivtrafik.

Undantag kan vara ”färdtjänst” samt ”blåljus” samt entreprenadmaskiner för byggprojekt. För leveranser till butiker kan användas eltransportbilar etc.

___________________________________________________________________

Om du tycker detta initiativ är bra, dela detta vidare. Kontakta gärna oss på: info@ingabilaristan.se

Notering: Denna miljösatsning är ett privat initiativ. Om du vill arbeta med och för detta så är du välkommen att höra av dig till oss.